Blir du en av Designinstituttets 32 studenter til neste år? Alle med studiekompetanse fra videregående skole eller tilsvarende kan søke studieplass hos oss. Send oss søknadsskjema, vitnemål, eventuelle attester og utført opptaksprøve som du laster ned i lenken under.

Søknadsfrist:
14. juni 2021

Last ned opptaksprøve:
OPPTAKSPRØVE

Søk opptak ved å følge linken:
SØK OPPTAK

Frist, vurdering og svar

Ordinær søknadsfrist for 2021/22 var mandag 14. juni 2021 klokken 12.00. Vi gjør en samlet vurdering av opptaksprøven, vitnemål og attester og gir endelig svar innen 1. juli.

Søknadsprosess:

  1. Fullfør oppgavene og skann eller ta bilde av tegningene
  2. Fyll ut søknadskjema og last opp opptaksprøvene og vitnemål på Designinstituttet.no/opptak/
  3. Vi sender bekreftelse til alle som søker om mottatt søknad innen 3 virkedager.

Endelig svar sendes kort tid etter innleveringsfristen. Vi har i studieåret 2021/22 totalt 32 studieplasser.

Studieløpet og datoer

Studiet og høstsemesteret 2021 starter mandag 16. august kl. 10.00. Høstsemesteret 2021 slutter fredag 14. januar 2022. Vårsemesteret 2021 starter mandag 17. januar. Vårsemesteret og skoleåret slutter fredag 10. juni 2022. Studiet er på 40 uker.

Pris 2021-22

Designstudiet koster 57.980 kroner for studieåret 2021/22 (kroner 28.990 per semester). I tillegg kommer 3.500 kroner til kopiering, bøker- og materialkostnader. Den årlige studieturen til Milano kommer i tillegg og er kalkulert til cirka 8.750 kroner. Det tas forbehold om kursen i Euro.

Styrevedtak i Designinstituttet AS om studiestart 2021/22

Vedtak sak 19/21 : Etter styrets skjønn er det forsvarlig å ta opp nye studenter ved Designinstituttet skoleår 2021/22. Begrunnelsen for dette er at skolen har en solid økonomi, tilrettelagte lokaler, lærere og ressurser til å gjennomføre undervisningsplanen.