Vil du bli en av Designinstituttets 32 studenter til neste år? Alle med studiekompetanse fra videregående skole kan søke studieplass hos oss. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse. Send oss søknadsskjema, vitnemål, eventuelle attester og utført opptaksprøve som du laster ned i lenken under.

OPPTAKSPRØVEN FOR 2022/23 LEGGES UT 1. FEBRUAR

Søknadsfrist 2021/22: 14. juni 2021 kl. 12:00

Last ned opptaksprøve fra 2021/22:
OPPTAKSPRØVE

Søk opptak ved å følge linken:
SØK OPPTAK

Frist, vurdering og svar

Ordinær søknadsfrist for studieåret 2021/22 var mandag 14. juni 2021 kl. 12:00. Det gjøres en samlet vurdering av utført opptaksprøve, vitnemål og attester. Tilbud eller avslag om studieplass gis innen 1. juli.

Søknadsprosess

1. Fullfør oppgavene i opptaksprøven og skann, eller ta bilde av besvarelsene.

2. Fyll ut søknadskjemaet, og last opp besvarelsene og vitnemål på Designinstituttet.no/opptak/

3. Bekreftelse på mottatt søknad gis innen 3 virkedager.

Designinstituttet har totalt 32 studieplasser.

Studieløpet og datoer

Studiestart er mandag 16. august kl. 10.00. Høstsemesteret starter 16. august og slutter 14. januar 2022. Vårsemesteret 2022 starter mandag 17. januar og slutter 10. juni 2022. Siste studiedag er fredag 10. juni 2022. Studiet er totalt 40 uker.

Priser 2021/22

Studieåret 2021/22 koster 57.980,- (28.990,- pr. semester). I tillegg kommer en materialkostnadsavgift på 3.500,- som dekker kopiering, bøker- og alle andre materialkostnader. Den årlige studieturen til Milano kommer i tillegg, og er kalkulert til ca. 8.750,-. Det tas forbehold om kursen i Euro.

Styrevedtak i Designinstituttet AS om studiestart 2021/22

Vedtak sak 19/21: Etter styrets skjønn er det forsvarlig å ta opp nye studenter ved Designinstituttet skoleåret 2021/22. Begrunnelsen for dette er at skolen har en solid økonomi, tilrettelagte lokaler, lærere og ressurser til å gjennomføre undervisningsplanen.