Blir du en av Designinstituttets 32 studenter til neste år? Alle med studiekompetanse fra videregående skole eller tilsvarende kan søke studieplass hos oss. Send oss søknadsskjema, vitnemål, eventuelle attester og utført opptaksprøve som du laster ned i lenken under.

Opptaksprøve

Opptaksprøven hjelper oss til å vurdere dine evner i designrelaterte fag. Vi vurderer din evne til å beskrive objekter, volumer og rom gjennom tegning og til å skape og formidle et uttrykk basert på frie teknikker. Ta deg god tid til å løse oppgavene og gjør det på din egen måte.

Forkunnskaper

Får du prestasjonsangst av opptaksprøven? Du trenger ikke å være flink til å tegne eller bruke dataprogrammer for å komme inn på Designinstituttet. Vi ser etter engasjerte personer og ser kvalitet og potensial i ditt arbeid som du ikke har oppdaget selv. Ikke gi opp før du har prøvd.

Frist, vurdering og svar

Opptaksprøve for skoleåret 2021/22 blir lagt ut i januar 2021.

Ordinær søknadsfrist for 2020/21 var 15. juni 2020. Vi gjør en samlet vurdering av opptaksprøven, vitnemål og attester og gir endelig svar kort tid etter at vi har mottatt søknaden.

Studiet og høstsemesteret 2020 startet mandag 17. august kl. 10.00. Høstsemesteret 2020 slutter fredag 15. januar 2021. Vårsemesteret 2021 starter mandag 18. januar. Vårsemesteret og skoleåret slutter fredag 4. juni 2021. Studiet er på 40 uker.

Pris 2020-21

Designstudiet koster 46.856 kroner for studieåret 2020/21. I tillegg kommer 3.500 kroner til kopiering, bøker- og materialkostnader. Den årlige studieturen til Milano kommer i tillegg og er kalkulert til cirka 8.750 kroner. Det taes forbehold om kursen på Euro.

Styrevedtak i Designinstituttet AS om studiestart 2020/21

Vedtak sak 9/20 : Etter styrets skjønn er det forsvarlig å ta opp nye studenter ved Designinstituttet skoleår 2020/21. Begrunnelsen for dette er at skolen har en solid økonomi, tilrettelagte lokaler, lærere og ressurser til å gjennomføre undervisningsplanen.