Vil du bli en av Designinstituttets 32 studenter til neste år? Opptaksprøven for studieåret 2022/23 er nå lagt ut. Vi ser frem til å motta besvarelsene deres.

OPPTAKSPRØVE

SØK OPPTAK HER

Søknadsprosess

1. Fullfør oppgavene i opptaksprøven og skann, eller ta bilde av besvarelsene.
2. Fyll ut søknadskjemaet, og last opp besvarelsene og vitnemål/attester.
3. Bekreftelse på mottatt søknad gis innen 3 virkedager.
4. Tilbud eller avslag om studieplass gis innen 1. juli.

Frist, vurdering og svar

OBS! Utvidet frist for opptak: mandag 13. juni kl. 12:00!
Det gjøres en samlet vurdering av utført opptaksprøve, vitnemål og attester. Oppnår du generell studiekompetanse denne våren skal du laste opp oppdatert karakterutskrift, og ettersende vitnemål så snart som mulig. Fyller du ikke kravet til studiekompetanse (ikke fullført VGS) kan du søke på bakgrunn av realkompetanse.

Les mer om skolens regler for opptak her

Designinstituttet har totalt 32 studieplasser.

Studieløp og datoer

Studiestart er mandag 15. august 2022 kl. 10.00, og siste studiedag er fredag 9. juni 2023. Høstsemesteret og vårsemesteret er hver på 20 uker, studiet er totalt 40 uker.

Priser 2022/23

Studieåret 2022/23 koster 61.980,- (30.990,- pr. semester). I tillegg kommer en materialkostnadsavgift på 3.500,- som dekker kopiering, bøker, og alle andre materialkostnader. Den årlige studieturen til Milano kommer i tillegg, og er kalkulert til ca. 8.750,-. Studietur er frivillig. Det tas forbehold om prisendringer og kursen i Euro.

Spørsmål om opptak?

Kontakt oss på opptak@designinstituttet.no