Blir du en av Designinstituttets 32 studenter til neste år? Alle med studiekompetanse fra videregående skole eller tilsvarende kan søke studieplass hos oss. Send oss søknadsskjema, vitnemål, eventuelle attester og utført opptaksprøve som du laster ned i lenken under.

Søknadsfrist:
Mandag 14. juni 2021 klokken 12.00.

Søk opptak ved å følge linken:
SØK OPPTAK

Opptaksprøve 2021-2022

Oppgave 1

Velg deg et objekt eller bygning. Du skal gjøre en studie av objektet eller bygningen i form av 4-9 små tegninger på to A4-ark.

– Én tegning skal være i plan (rett ovenfra).
– Én tegning skal være oppriss (rett fra siden).
– I de andre tegningene velger du selv vinkel og hva du vil fokusere på.
– Skriv gjerne på kommentarer eller beskrivende ord til tegningene .
– Bruk blyant, tusj og/eller kulepenn.
– Det er lov å bearbeide det digitalt.

Oppgave 2

Når coronapandemien er ferdig, hadde det var hyggelig å dra på en festival! Tenk det at det skal arrangeres en mini-festival i ditt nabolag. Festivalen skal hete EXITCorona. Du bestemmer selv hvilke artister og/eller band skal delta og om det skal skje noen eventer der. Du bestemmer også målgruppe.

Design en plakat for festivalen.
– Jobb gjerne i stående A4 eller A3. (Plakater lages ofte i 50x70cm eller 70x100cm)
– Plakaten skal vekke oppmerksomhet på avstand.
– Du kan jobbe analogt og/eller digitalt.

Oppgavene skal legges ved i søknadsskjemaet over.

Vurdering av opptaksprøver

Testen skal vise forståelse, ferdigheter og evne til formidling av gitte oppgaver. Følgende fra testen vurderes:
– Forståelse for og evne til, gjennom tegning, å kunne beskrive objekter/volumer/rom.
– Evne til å skape og formidle et uttrykk basert på frie teknikker.

Det innsendte materialet blir vurdert av en opptakskomité bestående av fagpersoner ved skolen. Søkere rangeres på grunnlag av tallkarakterer i kvalifikasjonsgrunnlaget og opptaksprøve, der opptaksprøven vektes høyest. Søkeren med beste tallkarakterer rangeres først, søkeren med nest beste tallkarakterer rangeres som nr. to, osv.

Frist, vurdering og svar

Ordinær søknadsfrist for 2021/22 er mandag 14. juni 2021 klokken 12.00. Vi gjør en samlet vurdering av opptaksprøven, vitnemål og attester og gir endelig svar kort tid etter at vi har mottatt søknaden.

Studiet og høstsemesteret 2021 starter mandag 16. august kl. 10.00. Høstsemesteret 2021 slutter fredag 14. januar 2022. Vårsemesteret 2021 starter mandag 17. januar. Vårsemesteret og skoleåret slutter fredag 10. juni 2022. Studiet er på 40 uker.

Pris 2021-22

Designstudiet koster 57.980 kroner for studieåret 2021/22 (kroner 28.990 per semester). I tillegg kommer 3.500 kroner til kopiering, bøker- og materialkostnader. Den årlige studieturen til Milano kommer i tillegg og er kalkulert til cirka 8.750 kroner. Det tas forbehold om kursen i Euro.

Søknadsprosess:

  1. Fullfør oppgavene og skann eller ta bilde av tegningene
  2. Fyll ut søknadskjema og last opp opptaksprøvene og vitnemål på Designinstituttet.no/opptak/
  3. Vi sender mail til alle som søker, så meld i fra på mail til admin@designinstituttet.no uken etter hvis du ikke får mail fra oss.

Endelig svar sendes kort tid etter innleveringsfristen. Vi har i studieåret 2021/22 totalt 32 studieplasser.

Styrevedtak i Designinstituttet AS om studiestart 2020/21

Vedtak sak 9/20 : Etter styrets skjønn er det forsvarlig å ta opp nye studenter ved Designinstituttet skoleår 2020/21. Begrunnelsen for dette er at skolen har en solid økonomi, tilrettelagte lokaler, lærere og ressurser til å gjennomføre undervisningsplanen.