Vår identitet er nært knyttet til tingene. Det finnes ikke noe menneske som står overfor ting som en ren nøytral iakttaker. Mennesket eksisterer alltid innenfor en verden av konkrete handlingsmuligheter. Gode produktløsninger muliggjøres gjennom prosjekter der fortid, nåtid og fremtid har kontakt med hverandre. Ting som tilbys synes å måtte ha en nyhetsverdi.

Men samtidig må gjenstandene vi omgir oss med unngå å bryte så til de grader med vår bakgrunn og selvforståelse at vi ikke kan kjenne oss igjen. Design handler derfor om hvordan vi ønsker å leve, om hva det gode liv er. Design kan på en måte sies å være en samarbeidsprosess mellom designer og bruker, eller mellom designerens foreslåtte løsning og publikum. I en industriell sammenheng dreier dette seg om markedet og forbrukerens mottagelse og tolking. Der nyheten er så stor at vi kan antyde et tidsskille i historisk sammenheng, kan vi snakke om at prosjektet er en læreprosess mellom designer og bruker.