Tias Eckhoff døde 30. januar, 89 år gammel. Han har en fremskutt plass i industriell design i Norge og var en ledestjerne for dem som kom etter ham. Han var en mester i formgivning og viste hva god, funksjonell form kan bidra med i anvendt estetikk.

Tias Eckhoff er en av de få designerne vi lærer om på grunnskolen. Han tilhører den nye generasjonen designere fra 50-tallet som staket ut kursen for design i Norge og var med på å skape profesjonen industridesign. Tias virket innenfor en tradisjon der design har påvirkning både innenfor en kulturell og en industriell kontekst. Han lenet seg på gjenstandskulturen, men virket innenfor industrikulturen. Derfor er nesten alle hans produkter klassikere.tilhører de største designerne innenfor Skandinavisk designtradisjon. Han fikk gullmedalje for sine produkter på Triennalen i Milano i 1954, 1957 og 1960. Allerede i 1953 fikk han Lunning-prisen. Jacob-prisen fikk han i 1974. Han er innkjøpt av flere norsk og utenlandske museer, med MOMA i New York og Victoria and Albert Museum i London som de to mest prestisjetunge. I 2006 ble han utnevnt til kommandør av St Olavs Orden.

Opus Form

Tias Eckhoff stod for et syn på design forankret i hverdagsprodukter for alle. Mange i Norge har hans spisebestikk Maya fra 1960. Han har designet porselen og møbler. Stolen Ana er fremdeles en bestselger etter 33 år. Tias har påvirket oss med gode hverdagsprodukter preget av enkelhet, komfort og funksjonalitet. Løsningene til Tias er vakre. Han la sin innsats inn i forarbeidet. Dette er før dataalderen og Tias var en mester i å modellere sine produkter for hånd, gjerne i gips. Han tegnet for hånd på 10-dels millimeter og var grundigheten selv. Ingen tilfeldige linjer – ingen rette streker. Han kunne drive på over lengre tid med de små detaljene og tilpasning til enklere produksjon. Tias produksjon kjennetegnes av få, men gjennomarbeidede verk.

Una, designed in 1973 (manufacture: Stelton) Bella Classic

Veien som designer gikk via Statens håndverk- og kunstindustriskole og Avdeling for keramikk. Pionerne i industriell design på den tiden, nasjonalt og internasjonalt, kom fra kunst- og håndverksfag, ingeniørfag eller arkitektur, og noen av dem startet å arbeide i industrien. De er forløperne som skapte industridesignfaget, og dagens utdanninger i design lener seg på denne generasjons virkelighet.  Relativ nyutdannet startet Tias Eckhoff i Porsgrunds Porselænsfabrik i 1949. Han var kunstnerisk leder i perioden 1953 – 60. Blant hans arbeider fra porselensfabrikken i denne perioden fikk servise Det riflede fra 1952 stor utbredelse og annerkjennelse.

Allerede i begynnelsen av 50-tallet utviklet Tias Eckhoff et formspråk som var mer internasjonalt enn regionalt orientert; med mer vektlegging av detaljer, materialer og overflater. Tias kombinerte denne holdningen med klare referanser til funksjonalistisk, Skandinavisk design. Likevel kan vi se klare trekk fra amerikansk design i mange av hans produkter. Spesielt kan vi se spor av det funksjonelle syn Henry Dreyfuss hadde og den markedsmessige tilnærmingen og det syn Raymond Loewy stod for med sine masseprodukter. Eckhoffs arbeider er selvstendige, men arbeidene fremkommer ikke i et vakuum.

Tomi Ana

Norge har mistet en av sine store designere. Han vil alltid være et forbilde for oss alle innenfor industridesignfaget. Tias Eckhoff vil bli husket både som en fremragende fagmann og en dristig formgiver for sin tid. I sin fremferd var han stillfaren. Han fikk et langt, aktiv liv som toneangivende formgiver og designer. Hans arv lever videre igjennom hans forbilledlige produkter som vi kan se på mange museer og i daglig bruk i mange norske hjem.

Maya

 Industridesigner Per Farstad