DESIGNINSTITUTTET ÅPNES DELVIS FRA 27. APRIL
Designinstituttet er en del av en nasjonal dugnad for å begrense smitte av koronaviruset, og vi følger anbefalinger og råd fra helsemyndighetene i forbindelse med utbruddet. Alle skoler har vært stengt fra 12.mars. Designinstituttet åpnes delvis 27. april.

Minneord Per Farstad

10. september, 2019 |
Minneord Per Farstad

Disse minneordene ble fremført i bisettelsen av Per Farstad, fredag 6. september 2019. Skrevet av Wanda Grimsgaard, Professor i Visuell kommunikasjon ved Universitetet i Sør-øst-Norge. Tidligere nestleder i styret og foreleser ved Designinstituttet. Takk for at jeg ble bedt om å si noen ord. Kjære Pers familie, venner, kolleger, studenter – alle som sto ham nær Les mer…

Design som strategi

02. oktober, 2017 |
I en strategisk analyse må bedriften som regel ta utgangspunkt i en kundeanalyse. Denne analysen tar for seg forhold som beskriver kundens ønsker vedrørende udekkede behov, trender og motivasjon. En bedrift som bruker design strategisk bør dessuten gjennomføre en konkurrentanalyse og en egen firmaanalyse. Konkurrentanalysen ser på forhold i markedet som dreier seg om image og identitet, ulike styrker og strategier, svakheter og farer. Egenanalysen vurderer et allerede eksisterende og historisk image, en identitet, firmaets styrke og kapasitet samt organisatoriske verdier. Et av målene er å få til en segmentering som passer bedriftens karakter og som sees i forhold til konkurrentene.
Er du en designer? Å være designer er ingen entydig tittel. De mange definisjoner og spesifikasjoner av begrepet design er avhengig av hvilket område det brukes i. Alt er design. Ethvert menneskeskapt system, gjenstand og miljø har en gang vært planlagt og gitt form til.

Designmetodikk

23. november, 2016 |
- Finnes teknikker og metoder som kan benevnes som designmetodikk? Design er å skape noe. Hva representerer innovasjon med vekt på utforming av industrielt fremstilte produkter og systemer? Mange fag og utøvende yrker har sine egne metoder. De ulike samfunnsfagene har sine (sosialantropologen) og ingeniørfagene (bygningsingeniøren) har sine, og arkitekten og de ulike designfagene har sine metoder og dokumentasjonsmåter. Slik jeg ser det er metode å hente argumenter for en løsning etter en fastlagt plan. Det motsatte er påfunn!