Produktdesign er en formgivningsprosess der målet er å finne den optimale kombinasjonen av funksjonelle og estetiske egenskaper ved produkter som produseres industrielt. Analyser av brukersituasjon og konkurrenter står sentralt i designprosessen.

Hos oss på Designinstituttet gir vi deg grunnleggende kunnskap i formgivning med vekt på bruksaspekt, estetisk opplevelse, valg av materialer og farge. Du får også innsikt i problemløsningsmetoder som tegning (blant annet 3D-tegning i programmet Rhino) og bruk av modell.