Grafisk design handler om å formgi og arrangere tekst, bilder og andre elementer for å kommunisere et budskap.

Kunnskap om mottakeren og valg av medier for mest mulig effektiv formidling står sentralt i designprosessen. Grafisk design er relevant for alle typer trykksaker, web og andre digitale medier, film, animasjon, produktemballasje, skilt, logoer, bøker og annonser m.m.

På Designinstituttet får du grunnleggende kunnskap i kreative prosesser, arbeidsmetodikk, presentasjonsteknikk og visualisering av idéer med forskjellige verktøy, blant annet Adobe.