Interiørarkitektur handler om å utforme rom med planløsninger, fastinnredning, møbler og øvrige elementer.

Kombinasjonen av funksjonelle og emosjonelle analyser i rom, brukerforståelse, historie og bygningskultur ligger til grunn for valg av løsninger i designprosessen.

På designinstituttet gir faget grunnleggende kunnskap om funksjonelle og estetiske analyser av et offentlig rom. Du får også kunnskap om prosjektering og løsningsutvikling samt ferdigheter i blant annet dataprogrammet ArchiCad.