Er du en designer? Å være designer er ingen entydig tittel. De mange definisjoner og spesifikasjoner av begrepet design er avhengig av hvilket område det brukes i. Alt er design. Ethvert menneskeskapt system, gjenstand og miljø har en gang vært planlagt og gitt form til.

Når mekaniske ingeniører omtaler design i sine produkter, refererer de naturlig nok til teknisk produktdesign. En produksjonsingeniør vil derimot forbinde design med materialer, produksjonsprosesser og systemer. For elektro- og dataingeniøren betyr design det å utvikle elektriske og elektroniske produkter, kommunikasjonssystemer og dataprodukter, der flere grupper må arbeide sammen for å aktivere og nå ulike funksjonelle mål. Arkitekter som arbeider med å planlegge byens forretnings- og boområder, må i sin design ta hensyn til allerede eksisterende bygg og utearealer. Bedriftslederen designer sin organisasjon for aktivt å kunne organisere bedriftens økonomiske mål. I mindre skala arrangerer interiørdesigneren møbler, tar fargevalg og arrangerer dekorative varer for å skape funksjonelle og emosjonelt riktige løsninger i boliger og offentlige bygninger. Møbeldesigneren designer møbler som skal få oss til å sitte godt i ulike situasjoner, mens moteskaperen designer klær vi kan kjøpe for å føle oss vel til hverdags og fest.

Ingeniørdesign, University of Bristol

Selv om innholdet i disse aktivitetene og kunnskapen vektlegger forskjellige designmål, er de alle designaktiviteter. Og selv om hvert felt representerer ulikheter og benytter seg av forskjellige databaser og designpraksis, deler de mange karakteristiske trekk. Felles for aktivitetene er at designerne må:

• Vite og forstå kundens behov.
• Definere problemet som må løses for å tilfredsstille dette behovet.
• Konseptualisere en løsning ved å utarbeide en syntese (helhet).
• Benytte analysen til å optimalisere en foreslått løsning.
• Kontrollere det foreslåtte designresultatet for å se om det appellerer til kundens behov.

Produktdesign, Permafrost AS for Stokke

Med utgangspunkt i designernes aktiviteter kan vi si at design er et veksel- eller samspill mellom hva vi ønsker å oppnå og hvordan vi ønsker å oppnå det. En optimal designprosess starter med en eksplisitt målformulering om hva vi ønsker å utrette og en klar beskrivelse av hvordan vi vil utrette dette. Straks vi forstår kundens behov, må denne forståelsen omdannes til et sett med kravspesifikasjoner, som danner underlaget for forslag om hva vi vil utrette for kunden. Denne beskrivelsen må ha form av en prosjektplan.


Interaksjonsdesign, Arkitekt- og designhøgskolen, Oslo

Produkter – varen og tjenesten – og arkitektur har ulike referansepunkter og mål. De største forskjellene ligger i løsninger som ikke kan velges bort versus løsninger som kan erstattes med noe annet. Arkitekten, landskapsarkitekten eller broingeniøren må forholde seg til en eksisterende løsning i det offentlige rom når hun designer et boligområde, en park eller en veibro. Topografi, materialvalg, funksjoner og estetiske valg påvirker løsningen. Vi ønsker å tilføre funksjonelle egenskaper og personlighet. Når løsningen først er plassert i landskapet, blir den stående i en årrekke. Den representerer sin tid, med de behov og forutsetninger som lå til grunn da. Publikum og brukerne er nødt til å leve med løsningen. Vi kan ikke velge den bort, selv om behovene skulle forandre seg underveis. Analysen tar utgangspunkt i behovet her og nå, og er rettet mot en forventet fremtid. Her skiller arkitektoniske produkter og tjenester seg fra masseproduserte varer og tjenester i et marked med valgmuligheter.


World Arcitecture Festivals Winning Design

Vi velger med andre ord våre varer og tjenester. Det står oss fritt å kjøpe Cola eller Pepsi, Volvo eller Audi. Om vi tar pølsen på 7-Eleven eller i kiosken på hjørnet, handler klær på Fretex eller Hennes & Mauritz, sammenligner vi kvaliteten og/eller nytten med konkurrentenes tilbud. Den løsningen vi mener er sterkest på kvalitet eller har høyeste nytteverdi, setter standarden for de øvrige i produktkategorien. Funksjon vil alltid være avgjørende, men den emosjonelle verdien er like viktig. Vi kjøper ofte en mening.

Tjenestedesign, Itera

En oppfattet produktkvalitet er både en immateriell og emosjonell vurdering, basert på underliggende faktorer som symbolske og erfaringsbaserte kjennetegn. Det er derfor flere hensyn å ta før designeren tar fatt på innovasjonsarbeidet. Kunden og kundens behov vil alltid være i sentrum når hun skal definere ønsket kvalitet. Når design og kvalitet virker optimalt sammen, påvirker det markedsandeler, oppnådde priser, lønnsomhet og lave kostnader.

24. januar 2017 Per Farstad