Lykke til med årets opptaksprøve! Vi ser frem til å motta din søknad.

OPPGAVE 1 – Tegning/analog

Velg deg et kjøkkenredskap, eller et bygg som du synes har en interessant form. På to A4-ark skal du ved hjelp av blyant, kulepenn og/eller tusj lage 4 til 8 tegninger av kjøkkenredskapet eller bygget. Det er viktig at du har mulighet til å dra til bygget du velger, eller at du har kjøkkenredskapet tilgjengelig, fordi du skal ha det foran deg mens du tegner. Det er ikke lov å tegne etter, eller oppå et bilde. Hvis du bruker konstruksjonslinjer for å tegne, vil vi gjerne at disse forblir synlige.

Oppgaven skal inneholde:

• Minst én tegning i perspektiv
• En tegning i plan (rett ovenfra, uten perspektiv)
• En tegning i oppriss (rett fra siden, uten perspektiv)
• En tegning av en detalj

Hver tegning skal ha undertitler (f.eks «Perspektiv»), og noen håndskrevne kommentarer om hva du synes er interessant ved kjøkkenredskapet/bygget.

Skann eller ta bilde av begge A4-arkene. Leveres som JPG, PNG eller PDF med filnavnet: Fornavn_Etternavn_oppgave1

Vi vurderer dine tegneferdigheter, og evnen til å illustrere form og rom i denne oppgaven.

 

 

OPPGAVE 2 – Fri teknikk

Frukt og grønnsaker har gjennom tidene endret seg voldsomt på grunn av menneskets preferanser. Ved å bl.a. velge de saftigste, rundeste eller mest fargerike har man ved dyrking endret de opprinnelige artene så mye at våre forfedre ville hatt store problemer med å gjenkjenne mange av nåtidens varianter. Mennesket fortsetter kunstig seleksjon og genmodifisering av frukt og grønnsaker i høyt tempo, og det lanseres årlig nye arter med endrede egenskaper som f.eks. raskere vekst, sterkere smak, dypere farge, uten frø osv.

Ta utgangspunkt i en eksisterende frukt eller grønnsak og design din egen variant. Se for deg hvordan denne kan bli videreutviklet og genmodifisert. Kanskje du vil designe en spisemoden potet, eller en avokado som er lettere å skrelle, eller hva med en stikkelsbærbusk uten pigger?

Lag en plakat som presenterer den nye frukten eller grønnsaken. Plakaten skal kunne henge på et utsalgssted, og kunne printes i stående A3. Plakaten skal inneholde:

• Valgt navn på den nye grønnsaken/frukten
• Utsalgspris
• Beskrivelse av opphavet, og hva som er nytt

A3-plakaten leveres som en JPG, PNG eller PDF med filnavnet: Fornavn_Etternavn_oppgave2

Vi vurderer din kreativitet, og evne til å formidle i denne oppgaven.

SØK OPPTAK HER