Design finner sted innenfor en hel rekke utviklingsområder og spenningsfelter; slik som gjenstand og kontekst, form og funksjon, tradisjon og fornyelse, naturlige behov og sosiale behov, produksjonsomkostninger og forventninger om målgruppens økonomi etc.

Vellykket design dreier seg ikke om kompromisser, men om å yte de ulike polene i disse spenningsfeltene rettferdighet. Ta for eksempel spenningen mellom fornyelse og tradisjon. Vi kan blant annet se på design som en måte å omstrukturere verden på, sprenge opptrukne grenser, skape nye omgivelser, men også som en måte å bekrefte tilhørighet og identitet på.