Flere interessante spørsmål kan stilles for å belyse et produkts tilblivelse. Hva skaper formen når estetiske forhold vektlegges? Hvilke tanker har designeren i selve formgivningsprosessen? Hva skyller så gode og mindre vellykkede produkter?

Dette er spørsmål det ikke er så lett å svare på. Flere aktører i produktutvikling og design prøver å besvare spørsmålene. I de fleste bøker ligger hovedvekten på å forklare formen med målbare forhold som material- og produksjonsbetingelser, funksjon og utsalgspris. Det vi vet er at den konkrete formen på produktet skjer i designarbeidet fra konsept til detaljutforming. I tillegg vet vi at det forekommer en idegenereringsfase.

Alle gjenstander har en form. De har blitt designet. En konkret gjenstand består av materiale som er bearbeidet. Har formen blitt til som en konstruksjon med utgangspunkt i valg av materiale, produksjon, funksjon og pris? Hva skaper så gjenstandens uttrykk? Er det tilfeldighet eller en bevisst prosess som skaper det uttrykket vi opplever til slutt?

Vektlegges produktets estetiske opplevelse som sluttresultat må dette programmeres inn i designprosessen. Dette gjøres tidlig i prosessen for på den måten å skape en ramme eller et utgangspunkt for arbeidet. Dette kan vi kalle estetiske mål for oppgaven. I tillegg vil det høyst sannsynlig komme faktorer som skaper nye forutsetninger under selve modellerings- og konstruksjonsarbeidet. For en bedrift er det da viktig å unngå at den estetiske målformuleringen blir forandret slik at produktets ønskede identitet eller merkeeffekt blir borte. For designerens egenproduserte arbeid kan prosessen underveis skape frihet for at nye spennene uttrykk oppstår. Alt dette uttrykkmessige ved produktet benevnes som produktets immaterielle verdi.

  

 

Alle produktene er designet av Industridesigner Dieter Rams