Designinstituttet skal gi studentene en profesjons- og bransjerettet utdanning, et springbrett til høyere design- og arkitekturutdanning, gjennom å tilby en lærerstab av profesjonelle lærere som er akademikere og praktiserende designere og arkitekter, og nær kontakt med eksterne fagmiljøer og utdanninger. Løftene ovenfor lærere skal være at Designinstituttet utdanner motiverte studenter som først og fremst vil søke seg inn på høyere utdanning i design og arkitektur. Ovenfor eksterne interesser er løftene at Designinstituttet skal bidra til å styrke det faglige grunnlaget hos studenter som vil arbeide med designrelaterte arbeidsoppgaver eller som vil studere videre innenfor høyere design- og arkitekturutdanning.

Løfter til studenter:

 • Profesjonelle lærere som er akademikere og praktiserende designere og arkitekter – som vet hva de prater om.
 • Studieprogram som er utprøvd, dokumentert og som studentene faktisk lærer av.
 • Utfordrende undervisning med stor progresjon og bratt læringskurve.
 • Lyse og romslige lokaler på et område i Oslo med mange kreative bedrifter i nærmiljøet.
 • Kontakter til bransjen gjennom profesjonelle lærere og fagutøvere som har lang erfaring og som vet hva bransjen gjør i praksis, samt innslag av yngre og lovende fagutøvere.
 • Profesjons- og bransjerettet utdanning med god kontakt med eksterne fagmiljøer og utdanninger.
 • Får veiledning og råd vedrørende videre studier og yrker.
 • God veiledning og tett oppfølging der hver student blir sett, hørt og fulgt opp.
 • Undervisningen legger et grunnlag for høyere utdanning i design og arkitektur.

 

Løfter til lærerne:

 • Et undervisningsopplegg som er godt og utprøvd.
 • Dokumentert slik at lærerne er trygge i sin undervisning.
 • Gode arbeidsavtaler og honorarer etter faglig nivå.
 • Motiverte studenter som vil videre innenfor design og arkitektur.
 • Fasiliteter og utstyr som gir gode arbeidsforhold i undervisningen.

 

Løfter til eksterne interesser:

 • Fagskole som er godkjent av Nokut og Lånekassen samt et kvalitetssikringssystem. I fagskoleloven er yrkesrettede utdanninger definert som ”utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak”. Etter loven skal fagskolene tilby utdanning av høy kvalitet og gi studentene tilfredsstillende vilkår.
 • Utdanne Fagskolekandidater Design – eneste i Norge.
 • Utdanner designere som har grunnleggende kunnskap og ferdigheter innen fagemner som f.eks. ulike tegneprogram på data, modellbygging, illustrasjon av egne designløsninger, konseptutvikling, etc.
 • Profesjonelle lærere som er akademikere og praktiserende designere og arkitekter.
 • Profesjons- og bransjerettet utdanning med god kontakt med eksterne fagmiljøer og utdanninger.

 

Løfter til høyere utdanning i design og arkitektur:

 • Designinstituttet skal bidra til å styrke det faglige grunnlaget hos studenter som vil studere videre innenfor høyere design- og arkitekturutdanning.
 • Profesjons- og bransjerettet utdanning med god kontakt med eksterne fagmiljøer og utdanninger.
 • Studentene har grunnleggende kunnskap og ferdigheter innen flere design- og arkitekturfag som gir et godt utgangspunkt ved valg av høyere utdanning innen disse områdene.