Profesjonelle industridesignere kan også benevnes som innovatører (med mangfold av bakgrunn), entreprenører, designere/innovatører med egne virksomheter eller corporate /vekstbedrifter – jobbet i samarbeid med designere.

Min faglige forståelse av spesialiserte kompetanser og disipliner innenfor profesjon Industrial Designer bygger på de internasjonale organisasjonenes feltbeskrivelse (jf. ICSID Industridesign), der vi også berører bredden som er i design (jf. for eksempel Icograda, Grafisk design, og IDEA Interiør og omgivelser/- arkitektur).
Fokus er både på profesjonelle utøvere og deres spesialområder. Dette inkluderer fagdisipliner, kunnskapsområder og bransjer som Produktdesign, Transportdesign, Offentlig rom design, Interaksjonsdesign og Tjenestedesign. Disse benevner jeg som fagdisipliner.

Produktdesign
Arbeid kan bestå i å medvirke i produktutforming av alt fra “trivielle hverdagsprodukter” som briller, bestikk, lamper, møbler og støvsugere, til spesialiserte produkter for profesjonell bruk, slik som skrujern, møbler, motorsager og gaffeltrucker. Dette fagfeltet benevnes ofte som produktdesign (Product Design).

Transportdesign
Utforming av transportmidler, som biler, busser, båter, etc., griper inn i menneskets hverdagsliv spesielt og i samfunnet generelt. Dette benevnes som transportdesign (Transportation Design).

Offentlig design
I offentlig design (Public Design) utvikler vi produkter med utgangspunkt i de omgivelser disse er plassert i. Dette kan være gjenstander som lysarmaturer og benker for parker, leskur for bussholdeplasser, informasjons- og skiltsystemer, gang- og sykkelbruer og vindmøller, etc.

Interaksjonsdesign
Interaksjonsdesign (IxD) er en fagdisiplin som har som oppgave å definere atferden til produkter og systemer som mennesker kan samhandle med. ”Benevnelsen interaksjonsdesign (Interaction Design) benyttes dersom designarbeidet retter seg mot utforming av et kommunikasjonssystem, ofte skjermbaserte produkter, der målet er å skape noe som letter forståelsen av budskapet gjennom bruk av tekst, tegn og bilde. Dette kan gjelde f.eks. informasjonssystemer på en flyplass, utforming av hva vi ser på en dataskjerm, eller utforming av TV-studio for nyhetsprogrammer.

Tjenestedesign
Tjenestedesign (Service Design) er prosjekter som inneholder planlegging og organisering av mennesker, infrastruktur, kommunikasjon og materielle komponenter i en tjeneste med mål å forbedre kvaliteten og samspillet mellom tjenesteleverandører og kunder. Målet med metodene som benyttes er å gi et grunnlag for utforming av løsninger som ivaretar kundenes og deltakernes behov, slik at tjenestene blir brukervennlige, konkurransedyktige og relevante for kundene. Kjernen i denne prosessen er å forstå kundenes oppførsel, deres behov og motivasjon

http://sayitblogg.no/slik-lager-du-en-service-design-blueprint-for-tjenesten-din/ 03.02.16