Landskapsarkitektur er utendørs planlegging og formgivning av arealer rundt boliger, boligområder og skoler, samt utforming av byrom, veianlegg, kraftanlegg, parker, idrettsanlegg og friluftsområder, kirkegårder og hager.

Faget bygger på tradisjoner innenfor hagekunst som er mange tusen år gammel. Spesielt er Japan kjent for sine designede hageanlegg, ofte med sand, stein, vann og foredlede vekster.

Utdannelsen er en sammensatt og krevende kompetanse der både fri ideutvikling og naturvitenskap møtes. De viktigste komponentene i kunnskapen hos en landskapsarkitekt er formgivning og estetikk, plantekunnskap, material- og konstruksjonskunnskap, økologi og ulike kunnskaper om samfunnet. Prosjektarbeid, ofte i samarbeide med arkitekten, byplanleggeren og ingeniøren, står sentralt. Tegning, modellarbeid i målestokk og dokumentasjoner gjort på dataprogrammer er viktige kommunikasjonsverktøy.

Landskapsarkitekten tilbyr sine tjenester ut fra egne kontorer, men også i større kompetansesenter sammen med arkitekter og ingeniører.

Mange landskapsarkitekter arbeider i offentlige etater med for eksempel byggesaker og parkforvaltning eller på et mer overordnet nivå med kulturlandskap og kulturminner, tettstedsutvikling og skjøtsel av friområder og bynære naturområder.

Per Farstad