Teknologi og design gir oss større muligheter enn noensinne til å skape den verden vi ønsker å bo i, samtidig som den øker muligheten for å skape en frastøtende verden.

Det avgjørende skillet går derfor ikke mellom formgivning og fravær av den, men mellom gode og dårlige løsninger. Designere har derfor et kolossalt ansvar. Design er for viktig til å overlates til designere alene.  Det er ofte av vesentlig betydning for løsningen at andre enn designerne er med på å mene noe i integrerte innovasjonsprosesser. Samtidig er det åpenbart at Oslos opera- og balletthus ikke kunne være designet av amatører.

Det å foreslå en ny idé er i seg selv ikke innovasjon. Innovare innebærer både det å frembringe noe nytt og realisere det nye i en virkelig sammenheng. Innovasjon er å realisere og sette noe nytt ut i livet. Å være innovativ er derfor å klare å sette noe nytt ut i livet, men å være kreativ er ikke det samme som å være innovativ. Kreativitet er å tenke på en annen måte enn det vanlige uten nødvendigvis å sette det ut i livet. Innovasjon er definert som å introdusere noe nytt i økonomien og ved hjelp av nye kombinasjoner. Det kan innebære nye kombinasjoner på et bredt felt, fra produkt til ny markedsføring eller design ny organisasjon.