Utover på 1950-tallet foregikk det en debatt i designmiljøet i USA. Debatten dreide seg om to ulike orienteringssyn på utøvelsen av designyrket. Det ene synet stod for en selvbevist elitetankegang som la vekt på moralen foran økonomien, og ennå en ”åndelig” forpliktelse fra designerens side ovenfor sitt eget verk og publikum. Den andre retningen, som representerte en mer demokratisk tone, dreide seg om å gi bedriftens kunder hva de ville ha til enhver tid (Jeffrey L. Meikle 1990).
Landskapsarkitektur er utendørs planlegging og formgivning av arealer rundt boliger, boligområder og skoler, samt utforming av byrom, veianlegg, kraftanlegg, parker, idrettsanlegg og friluftsområder, kirkegårder og hager.
Tias Eckhoff døde 30. januar, 89 år gammel. Han har en fremskutt plass i industriell design i Norge og var en ledestjerne for dem som kom etter ham. Han var en mester i formgivning og viste hva god, funksjonell form kan bidra med i anvendt estetikk.
Erfaring viser at det er formålstjenlig å definere de estetiske rammene for et designprosjekt før selve formgivningen starter, men de utvikles også underveis. Å skape et ønsket designuttrykk krever kommunikasjon i løpet av formgivningsprosessen.
Flere artikler og debattinnlegg i media, og spesielt i Aftenposten den seneste tiden, belyser behov for nytenking og omstilling i Norge. Dette er jeg enig i. Innovasjon står sentralt i synspunktene. Jeg mener at et viktig forhold i industri- og samfunnsinnovasjon er utelatt.