Det er 3 tydelige profesjoner i designfag

Det er 3 tydelige profesjoner i designfag, nemlig industridesigner; www.iscid.org, grafisk designer; www.icograda.org og interiørarkitekt; www.iida.org. På de internasjonale foreningens nettsteder kan du lese om profesjoner, fagdisipliner og godkjente utdanninger. En profesjon har en tydelig avgrensning opp mot andre fag. En fagdisiplin er en spesialisering under profesjonen. Ingen kan ta hevd på en fagdisiplin. F. eks. jobber ingeniører med produktdesign. Inn under industridesignstudiet kan fagdisiplinen produktdesign, transportdesign, interaksjonsdesign, offentlig design eller tjenestedesign etc. ligge. Produktdesign kan også ligger under ingeniørstudier eller interiørarkitektur (møbeldesign). Disiplinen interaksjonsdesign og tjenestedesign kan slik tradisjonen viser også ligge under grafisk designstudiet. «Design for alle» er ingen disiplin, men et prosjekt eller tema.

Problemet med designfagene er at de ikke har bygd profesjoner slik ingeniører, økonomer eller arkitekter har gjort. Det er synd. Resultatet de siste 10-15 årene er at designfagene har fått ufortjent dårlig gjennomslag i nærings- og samfunnsliv sammenlignet med f. eks. arkitektene. Arkitektene har vært og er tydelige i sin yrkesprofesjon. De slipper ikke hvem som helst til i sine fag og foreninger.

Her må foreningene og utdanningene være tydelige og beskrive sine kjerneområder slik at nærings- og samfunnsliv ikke blir forvirret.