Designinstituttet er en del av en nasjonal dugnad for å begrense smitte av koronaviruset, og vi følger anbefalinger og råd fra helsemyndighetene i forbindelse med utbruddet. Alle skoler har vært stengt fra 12.mars. Designinstituttet åpnes delvis 27. april.

Skolen har per i dag (8. april) ikke informasjon om noen studenter og ansatte som har fått påvist koronasmitte.

Studentene vil følge undervisning via digitale plattformer. De ansatte vil ha hjemmekontor.

Studentene og ansatte bes følge med på Workplace og Folkehelseinstituttets smittevernsråd. https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Ta vare på deg selv – ta vare på hverandre!

Photo by CDC on Unsplash