Vi måtte bare lage et jubileum - så mange hyggelige folk som har vært innom Designinstituttet. Ikke bare det, men spennende og ikke minst fremadstormende kule fagfolk. Det var jo på Designinstituttet det startet.

Tale ved 10-årsjubileum

Vi måtte bare lage et jubileum – så mange hyggelige folk som har vært innom Designinstituttet. Ikke bare det, men spennende og ikke minst fremadstormende kule fagfolk.

Det var jo på Designinstituttet det startet.

Totalt har vi utdannet 294 studenter. Med de 32 nå blir det 326. 49 timelærere har vært i undervisningen vår.

Vi ønsker dere alle velkommen i kveld.

Her er en kjapp fortelling om Designinstituttet sin opprinnelse: I april 2004 lagde jeg en søknad til Kristin Clemet som da var utdanningsminister. Etter ca. 2 måneder var godkjenningen innvilget og 3,2 mill. kom inn på kontoen vår. Vi kalte prosjektet for Designinstituttet.

Verden møter virkelig Designinstituttet.

I perioden vi har eksistert har myndighetene faktisk satset på skoler med korte løp, slik som Designinstituttet. Nokut, Nasjonalt orkan for kvalitet i utdanning, er statens kvalitetssikringsorgan for universiteter, høgskoler og fagskoler står som garantist for oss. Vi ble fagskole i 2009 med den muligheter det gir. Vi har rapporteringskrav til Nokut og myndighetene. De er imponert over oss. Spesielt har de fremhevet lærerstaben vår som faglig unik i en fagskolesammenheng.

Jeg har alltid brent for design. I begynnelsen av 2000 var jeg engasjert i ulike undervisningsprosjekter bl.a. forløperen til Teknisk Design i Sarpsborg HiØ. Der var Jørn engasjert som formlærer – hyret inn av designkontoret Hareide Designmill i Moss. Jeg spurte Jørn om han ville bli med til Oslo og etablere en ny skole.

I Oslo satset vi på Campus Fredensborg. Der hvor Westerdals låg tidligere. Den dagen vi skulle signere kontrakten med utleier, oppsto det noen problemer. Heldigvis kan vi nå si! Dermed slo Jørn en bønn. Vi satte oss i bilen og kjørte nordover til Myrens Verksted. Der hadde jeg hatt designkontoret Formel. «Kom her» sa Bjørn Atle, daglig leder på Myren, «så skal jeg vise dere de lokalene dere trenger». Det visste seg at leieboeren hadde flyttet ut uken før. Der sto det 425 m2 klart til oss med verksted, møterom, klasserom og grupperom.

Verden møter jo Designinstituttet.

To sider i Aftenposten og melding på NRK kulturnytt om den nye skolen i Oslo gjorde at vi fikk en flying start. Nesten 200 søkte dette året. Vi har hvert år hatt fulle klasser, men vi sliter med å få 80 søkere per år som er målet. Den største markedsføringseffekten er dere. 1000 kr i kassa for de som får fatt i en søker som begynner. Dette har stor effekt.

Det har vært en fantastisk reise i disse ti årene. Hvert kull har sin dynamikk og er som en egen organisme. Og alle er kule og hyggelige. Jeg trur de fleste har fått dekket sine forventninger til oss og de fleste har fått sine drømmer om et fremtidig yrke oppfylt. Vi har en viss statistisk oversikt – opp mot 90 % synes å komme inn på de utdanningene de ønsker etter 1. eller 2. søkerår. Kommer vi ikke inn det første året, så søker vi det neste. Vi gir ikke opp.

Milanoturen har jo for noen av oss vært høydaren. Vi er jo alle bereist, men noen av oss har bare vært på Svinesund og da blir Milano, Lamborghini og Vitra overveldende. I noen år har vi hastet rett fra flyet til hotell Statzione og rett på spektakulære showrom med spesialinvitasjon takket være Birgitte. En kul dame – en kul tur.

I alt har det vært 49 timelærere innom oss på de ti årene. Jeg må trekke frem noen lærere som har vært med oss fra starten. Og det er Birgitte Appelong og Wanda Grimsgaard. Jeg personlig – og ikke minst alle av oss har fått uvurderlig faglig hjelp fra Birgitte og Wanda. De utstråler begge fagene sine og det er svært viktige i det estetiske fagfeltet. Vi forvalter gjenstandskulturen og personlig kvalitet i vår væremåte. Vi fornemmer smak og kvalitet hos disse to damene.

Et firma som har vært sentralt er Geriljaworks. Hos dem har vi høstet mange lærerkrefter i tegning, presentasjon og designtenkning. En stor takk til dere!

De seneste årene har arkitekturfaget akslet seg vei inn i Designinstituttet. Det første året var det en student som skulle bli arkitekt. De siste årene har opp mot halve kullet søkt til arkitektstudier. Det var dere som akslet faget inn. For oss ble det en utfordring. Men vi måtte legge til rette for noe arkitektur. Her og nå lener vi oss på sivilarkitekt Eivind Eide.

Heyays har hjulpet oss med den grafiske profilen. Vi mener vi nå har fått frem en funksjonell og emosjonell god webside og andre kommunikasjonsflater. En takk til Mathias Haddal Hovet. Han gikk på første kullet 2004/05. Vi må bli bedre på sosiale medier. Vi har utviklet en kommunikasjonsplattform. Her har Mari Sandersen fra kull 2008/09 og Christopher Strømmen fra kull 2012/13 vært konstruktive bidragsytere.

«Det er på Designinstituttet det starter».

Mange burde trekkes frem og listen er lang. Jørn er jo et eget kapittel. Vaktmester, sosionom, terapeut, støttekontakt, rådgiver og ikke minst en flink formlærer. Alltid til stede. Uten Jørn kunne vi ikke drive Designinstituttet. Slik som mange på Designinstituttet har Jørn også gjort en personlig og faglig reise. Han startet jo som folkeskolelærer for en mannsalder siden og er nå en eminent formlærer. Å være en god formlærer er en egen rase. Det er ikke mange av dem. Form og estetikk er både konkret og abstrakt – og derfor vanskelig å fatte. De som lytter og prøver ut i praksis har fått mye ut av Designinstituttets lærere – kanskje vi oppdager det etter en tid. I alle fall gjorde jeg det – jeg forsto formlæreren min, Birger Dahl, to år etter at jeg var ferdig utdannet industridesigner. Jeg fikk en viss kontroll på hva jeg ønsket å uttrykke etter en praktisktid i faget. Og det er vel hele poenget i design og arkitektur – få frem ønsket og villet uttrykk. Unngå påfunn og tilfeldigheter.

Det er ikke bare vi som driver Designinstituttet som har oppfylt våre ønsker for fremtiden – det har mange av timelærerne også gjort, vil jeg påstå. Å arbeide pedagogisk ved siden en profesjonell karriere gir mye. Hva skulle vi ikke vært uten studentene våre? Fagets fremtid med kvalitet er det viktigste.

Det er mange av dere, kanskje alle, som har fått oppfylt sine fremtidsdrømmer som designer og arkitekt, byråansatt i reklame og kommunikasjon eller andre fag der brukerfordeler er en faktor. Designinstituttet var der det startet. Designinstituttet er derfor et springbrett for oss alle!

Til slutt vil jeg igjen ønske dere velkommen hit i kveld. Samtidig vil jeg takke Doga og hussjef Aslak. Det er ULTIMA her også. Håper alt går bra. Det blir hamburgere ved 8-tiden. Baren er åpen hele tiden – mot betaling. Vi har musikk av vår eminente designer og musikker Nicolai Gulliksen fra kullet 2006/07.

Vi har jo lagt opp til mingleparty med avslutning klokken ett. Lykke til med partyet, og gleden over fagene og kreativiteten i fremtiden.