DESIGNINSTITUTTET ÅPNES DELVIS FRA 27. APRIL
Designinstituttet er en del av en nasjonal dugnad for å begrense smitte av koronaviruset, og vi følger anbefalinger og råd fra helsemyndighetene i forbindelse med utbruddet. Alle skoler har vært stengt fra 12.mars. Designinstituttet åpnes delvis 27. april.

Minneord Per Farstad

10. september, 2019 |
Minneord Per Farstad

Disse minneordene ble fremført i bisettelsen av Per Farstad, fredag 6. september 2019. Skrevet av Wanda Grimsgaard, Professor i Visuell kommunikasjon ved Universitetet i Sør-øst-Norge. Tidligere nestleder i styret og foreleser ved Designinstituttet. Takk for at jeg ble bedt om å si noen ord. Kjære Pers familie, venner, kolleger, studenter – alle som sto ham nær Les mer…

Designmetodikk

23. november, 2016 |
- Finnes teknikker og metoder som kan benevnes som designmetodikk? Design er å skape noe. Hva representerer innovasjon med vekt på utforming av industrielt fremstilte produkter og systemer? Mange fag og utøvende yrker har sine egne metoder. De ulike samfunnsfagene har sine (sosialantropologen) og ingeniørfagene (bygningsingeniøren) har sine, og arkitekten og de ulike designfagene har sine metoder og dokumentasjonsmåter. Slik jeg ser det er metode å hente argumenter for en løsning etter en fastlagt plan. Det motsatte er påfunn!
Universell utforming (UU), eller bruk av livsløpsstandard, er et begrep innen samfunnsplanlegging, design, arkitektur, tjeneste- og produktutvikling. Den grunnleggende ideen bak universell utforming er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne. Målet er at universelt utformede løsninger skal kunne brukes av alle, slik at spesialløsninger unngås. Prinsippet anvendes ved utvikling av produkter, tjenester, bygg, infrastruktur m.v. Universell utforming skiller seg fra tilgjengelighet ved at den ikke krever spesialløsninger for enkeltgrupper, som for eksempel egen inngang for rullestoler. I en universelt utformet løsning er det hovedløsningen som skal være brukbar for alle. https://no.wikipedia.org/wiki/Universell_utforming
Utover på 1950-tallet foregikk det en debatt i designmiljøet i USA. Debatten dreide seg om to ulike orienteringssyn på utøvelsen av designyrket. Det ene synet stod for en selvbevist elitetankegang som la vekt på moralen foran økonomien, og ennå en ”åndelig” forpliktelse fra designerens side ovenfor sitt eget verk og publikum. Den andre retningen, som representerte en mer demokratisk tone, dreide seg om å gi bedriftens kunder hva de ville ha til enhver tid (Jeffrey L. Meikle 1990).