Design som strategi

02. oktober, 2017 |
I en strategisk analyse må bedriften som regel ta utgangspunkt i en kundeanalyse. Denne analysen tar for seg forhold som beskriver kundens ønsker vedrørende udekkede behov, trender og motivasjon. En bedrift som bruker design strategisk bør dessuten gjennomføre en konkurrentanalyse og en egen firmaanalyse. Konkurrentanalysen ser på forhold i markedet som dreier seg om image og identitet, ulike styrker og strategier, svakheter og farer. Egenanalysen vurderer et allerede eksisterende og historisk image, en identitet, firmaets styrke og kapasitet samt organisatoriske verdier. Et av målene er å få til en segmentering som passer bedriftens karakter og som sees i forhold til konkurrentene.
Er du en designer? Å være designer er ingen entydig tittel. De mange definisjoner og spesifikasjoner av begrepet design er avhengig av hvilket område det brukes i. Alt er design. Ethvert menneskeskapt system, gjenstand og miljø har en gang vært planlagt og gitt form til.