Designinstituttet i Oslo tilbyr et årsstudium på fagskolenivå i design og arkitektur for elever med studiekompetanse fra videregående skole. Hos oss holder undervisningen et høyt faglig nivå, også internasjonalt.

Undervisningen

Designinstituttet er en liten skole med bare 28 studenter og har dermed et unikt, eksklusivt læringsmiljø. Du får tett, individuell oppfølging gjennom hele året og god kontakt med lærerne. Utdanningen er organisert som et heltidsstudium med daglig undervisning og møteplikt.

Undervisningen er praktisk og teoretisk, det vil si at du både lærer designteori og har ferdighetsøvelser. I andre semester jobber du med et større designprosjekt der designteori og ferdighetsøvelser integreres i prosjektundervisningen. Her velger du selv faglig fordypning, for eksempel arkitektur. Undervisningsopplegget gir gode muligheter for å utvikle din egen portfolio.

Studietur til Milano

I vårsemesteret drar vi på studietur til Milano. Denne turen er en del av internasjonaliseringen og en spennende måte å lære på. Vi besøker blant annet Lamborghini i Modena.

Emner

Designinstituttet gir innføring i fagemnene grafisk design/visuell kommunikasjon, industridesign/ produktdesign og interaksjonsdesign, interiørarkitektur/ møbeldesign, klesdesign og arkitektur. Du får opplæring i designprosesser. Modell, tegning, form og farge brukes tverrfaglig som metode og hjelpemiddel i den innovative arbeidsprosessen. Relevant teknologi/ programvare benyttes for å skape ønsket form og innhold.

Emner og faglærere