Profesjonelle industridesignere kan også benevnes som innovatører (med mangfold av bakgrunn), entreprenører, designere/innovatører med egne virksomheter eller corporate /vekstbedrifter – jobbet i samarbeid med designere.
Produktdesign er en formgivningsprosess der målet er å finne den optimale kombinasjonen av funksjonelle og estetiske egenskaper ved produkter som produseres industrielt. Analyser av brukersituasjon og konkurrenter står sentralt i designprosessen.