Tias Eckhoff døde 30. januar, 89 år gammel. Han har en fremskutt plass i industriell design i Norge og var en ledestjerne for dem som kom etter ham. Han var en mester i formgivning og viste hva god, funksjonell form kan bidra med i anvendt estetikk.
Erfaring viser at det er formålstjenlig å definere de estetiske rammene for et designprosjekt før selve formgivningen starter, men de utvikles også underveis. Å skape et ønsket designuttrykk krever kommunikasjon i løpet av formgivningsprosessen.
Flere artikler og debattinnlegg i media, og spesielt i Aftenposten den seneste tiden, belyser behov for nytenking og omstilling i Norge. Dette er jeg enig i. Innovasjon står sentralt i synspunktene. Jeg mener at et viktig forhold i industri- og samfunnsinnovasjon er utelatt.
Profesjonelle industridesignere kan også benevnes som innovatører (med mangfold av bakgrunn), entreprenører, designere/innovatører med egne virksomheter eller corporate /vekstbedrifter – jobbet i samarbeid med designere.